RUMLIG GRAFISK IDENTITET I VIRKSOMHEDSLOKALER

STØRRE TRIVSEL = BEDRE RESULTATER
Rummets identitet, såsom interiørets farver og indretning, skal ses som en invistering i at opnå højere produktivitet og bedre faglige resultater. Det er bevist, at de rumlige omgivelser har stor indflydelse på velvære og trivsel. Visuelt afbalancerede og funktionelle rum giver et bedre samarbejde blandt medarbejdere, større motivation, innovation og inspiration. Når folk trives er der mindre fravær. Og alt dette skaber i sidste ende et bedre resultat for virksomheden.

RUMMET SKAL AFSPEJLE VIRKSOMHEDEN
Med et unikt og skræddersyet designgreb i interiøret kan man udstråle virksomhedens idégrundlag og værdier. Dette signalerer stærkt ud til kunder og gæster og skaber ikke mindst stolthed og tilhørsforhold blandt medarbejderne, hvilket bidrager til et positivt og udviklende arbejdsmiljø.

EN DEL AF HVERDAGEN
Ved at integrere det kunstneriske greb i interiørets funktionelle dele, såsom glasafskærmning, skiltning eller lydabsorbenter, skabes en gennemført og både visuel og funktionel helhed, og virksomhedens identitet samt det kunstneriske greb bliver en naturlig, og nærværende del af dagligdagen.