RUMLIG GRAFISK IDENTITET I LÆRINGSMILJØ

LÆRING GENNEM UDSMYKNING
Et kunstnerisk designgreb med integreret læringsmotiver motiverer, inspirerer og stimulerer sanserne samt skaber nye oplevelser, som udvikler og styrker evnen til at lære. Ved at integrere designgrebet i interiørdele og arkitekturen bliver indlæringen på en uformel måde en naturlig del af hverdagen på f.eks gangene eller i kantinen.

GUIDANCE & VISUEL SAMMENHÆNG
Et gennemført design i hele institutionen vil skabe visuel sammenhæng og dermed ro til indlæring. En variation af unikke motiver vil fungere som guidance og navigation gennem byggeriet, og det vil give elever og medarbejdere en stolthedsfølelse og et tilhørsforhold, hvilket danner bedre grundlag for indlæring og velbefindende.

ÅBNE GRÆNSER + GRAFISK UDSMYKNING = BEDRE INDLÆRING
Uformelle mødesteder langs gang, defineret rumligt med f.eks hævet gulv, sænket gulv eller som niche, vil styrke indlæringen yderligere. Eleverne bevarer her et visuelt overblik og tilgængelighed, hvilket giver tryghed og mental ro til bedre indlæring. Ved også her at integrere et læringsrigt grafisk design der skaber tilhørsforhold, skaber man de bedst mulige vilkår for indlæring.